โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

หลอดลมอักเสบ อาการของโรคและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

หลอดลมอักเสบ

หลอดลมอักเสบ คือการอักเสบของทางเดินหายใจ ที่ทำให้อากาศผ … Read more