โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เส้นเลือด ขอดที่ขามีวิธีรักษาและมีสาเหตุการเกิดมาจากอะไรบ้าง

เส้นเลือด

เส้นเลือด ขอดที่ขาหากคุณมีเส้นเลือดขอดที่ขา มีวิธีการรั … Read more