โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ปรัชญา ประจักษ์นิยม ประสบการณ์นิยมคืออะไร อธิบายได้ดังนี้

ปรัชญา

ปรัชญา ประจักษ์นิยมในปรัชญา คุณคิดว่าปรัชญาเป็นวิทยาศาส … Read more