โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เยื่อบุตาอักเสบ อธิบายภาวะเยื่อบุตาอักเสบในทารกจากเชื้อหนองในเทียม

เยื่อบุตาอักเสบ

เยื่อบุตาอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบจากหนองในที่เกิดขึ้นในทา … Read more

ทารก ในครรภ์หยุดการเจริญเติบโตมีการวินิจฉัยและวิธีการป้องกันอย่างไร

ทารก

ทารก ในครรภ์หยุดการเจริญเติบโต หากเกิดการแท้งตัวอ่อน ปฏ … Read more