โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ฉีดวัคซีน เหตุใดจึงจำเป็นต้องฉีดวัคซีนและควรฉีดเมื่อใด อธิบายได้ ดังนี้

ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีน ยาและเทคโนโลยีใหม่ๆ ปรากฏขึ้นทั่วโลกทุกปี แต่ … Read more