โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

การรักษา ทำความเข้าใจทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคแอสเพอร์เกอร์มีดังนี้

การรักษา

การรักษา แม้ว่าโรคแอสเพอร์เกอร์ จะไม่ใช่การวินิจฉัยอย่า … Read more