โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ให้ความรู้ เรื่องกฎหมายจราจรแก่นักเรียนโดยสถานีตำรวจภูธรฉวาง

ให้ความรู้ ในเรื่องกฎหมายจราจรแก่นักเรียนจะทำให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง และทางโรงเรียนบ้านสวนอายจึงได้ขอขอบคุณทางสถานีตำรวจภูธรฉวาง  ที่ได้มาให้ความรู้แก่เด็กๆโรงเรียนบ้านสวนอาย

ให้ความรู้

ให้ความรู้

 

ให้ความรู้

Educate

Educate