โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

แจกไอติม ของทางโรงเรียนบ้านสวนอายเพื่อให้เด็กๆได้กิน

แจกไอติม ให้กับเด็กนักเรียนโดย คุณครูมีศักดิ์ จงจิตร และคุณครูจุฑามาศ จงจิตร ได้มีการจัดเลี้ยงไอศกรีมให้กับนักเรียนในตอนเช้าเพื่อให้นักเรียนได้กิน และต้องขอขอบคุณคุณครูมีศักดิ์ จงจิตร และคุณครูจุฑามาศ จงจิตร ทั้งสองท่านที่นำไอศกรีมมาเลี้ยงเด็กๆ