โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

เตรียมพร้อม ก่อนเปิดเรียนของเด็กนักเรียนและเตรียมการสอน

เตรียมพร้อม ก่อนเปิดเทอมเพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีการเรียนการสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์ หนังสือเรียน  และอินเทอร์เน็ต ในช่วงโควิด 19 และมีกำหนดการเรียนการสอนชดเชย เพิ่มเติมในช่วงที่ขาดไปอีกด้วย

เตรียมพร้อม

เตรียมพร้อม