โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

วันไหว้ครู ประจำโรงเรียนบ้านสวนอายของทุกปีจะต้องมีกิจกรรมนี้

วันไหว้ครู ประจำปี2558นี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้ประดิษฐ์พานขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับไหว้ครูและทำให้นักเรียนได้มีการกราบครูผู้สอน ที่ได้มอบวิชาให้แก่เด็กๆอีกด้วย

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู