โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ประกาศ ถึงนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสวนอายทุกท่าน

ประกาศ ถึงเด็กนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน ทางโรงเรียนบ้านสวนอาย ได้จัดทำการเรียนรู้ทางไกลโดยการสอนผ่านทางออนไลน์ ดาวเทียว CLTV ตั้งแต่วันที่ 18  พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และท่านผู้ปกครองสามารถเปิดให้นักเรียนดูได้ตามช่องดังกล่าวให้เหมาะกับบุตรของท่าง

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศ

announce

announce