โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

คำแนะนำ สำหรับผู้ปกครองในเรื่องการจัดการเรียนการสอน

คำแนะนำ สำหรับผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอน ผ่านทางดาวเทียมระยะไกล DLTV เพื่อการศึกษาของนักเรียนตามแนวทางของทางกระทรวงศึกษาธิการในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนต่อทางออนไลน์ในช่วง สถานการณ์โควิด-19 ได้

คำแนะนำ

คำแนะนำ

คำแนะนำ

Advice