ขอเชิญร่วมสมัคร การแข่งขันฟุตบอลเพื่อที่จะนำรายได้ไปมอบเป็นทุนการศึกษานักเรียน

ขอเชิญร่วมสมัคร การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเป็นการทำกิจกรรมแล้วยังนำเงินที่ได้จากการแข่งฟุตบอลนี้ไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนอายอีกด้วย และได้มีการรับสมัครเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี และมีการแข่งของแต่ละรุ่น รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี รุ่นอาวุโส 35 ปีขึ้นไป รุ่นประชาชนทั่วไป โกหนู

ขอเชิญร่วมสมัคร

ขอเชิญร่วมสมัคร

ขอเชิญร่วมสมัคร