โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

ขอเชิญร่วมสมัคร การแข่งขันฟุตบอลเพื่อที่จะนำรายได้ไปมอบเป็นทุนการศึกษานักเรียน

ขอเชิญร่วมสมัคร การแข่งขันฟุตบอลเพื่อเป็นการทำกิจกรรมแล้วยังนำเงินที่ได้จากการแข่งฟุตบอลนี้ไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนอายอีกด้วย และได้มีการรับสมัครเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี และมีการแข่งของแต่ละรุ่น รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี รุ่นอาวุโส 35 ปีขึ้นไป รุ่นประชาชนทั่วไป โกหนู

ขอเชิญร่วมสมัคร

ขอเชิญร่วมสมัคร

ขอเชิญร่วมสมัคร