โรงเรียนบ้านสวนอาย

หมู่ที่ 10 บ้านสวนอาย ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

-

กิจกรรม แจกอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนของโรงเรียนบ้านสวนอาย

กิจกรรม แจกอาหารกลางวันนักเรียนนั้นได้มีการจัดขึ้นโดยคุณ วันชัย พฤทธ์พจน์ และคณะ และยังร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและเงินจำนวน 30,000 บาทเพื่อสมทบทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านสวนอายอีกด้วย

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม